Reguli noi pentru utilizarea Fondurilor Externe Nerambursabile

Cadrul normativ privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, a fost modificat și completat de Guvern, astfel încât bugetul de stat să nu rămână împovărat cu eventualele sume încasate necuvenit de beneficiarii parteneri români în cadrul programelor cu finanțare europeană.

Potrivit ordonanței adoptate astăzi, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este abilitat să solicite beneficiarilor restituirea sumelor menționate, în cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat, la bugetul general al Uniunii Europene, sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit ca urmare a constatării, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare sau prin procesele-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate. Debitorul va fi notificat în acest sens de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Dacă beneficiarii parteneri din România nu restituie sumele respective în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, MDRAPFE emite decizii de recuperare a debitului, care constituie titlu de creanță.

Actul normativ stabilește termenele în care debitorii au obligația efectuării plății acestor sume și cele în care pot depune contestație.

Actul normativ aduce o serie de modificări și completări și în ceea ce privește contribuția publică naționala totală. Astfel,  pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării Programelor Interreg V-A România-Bulgaria și Interreg V-A România-Ungaria, în situația indisponibilității fondurilor externe ca urmare a rambursării parțiale a plăților intermediare de către Comisia Europeană, conform reglementărilor UE, Autoritatea de management și Autoritatea Națională au obligația de a asigura aceste sume din bugetul propriu, proporțional, cu bugetul aferent activităților desfășurate de partenerii români, bulgari sau unguri, așa cum sunt acestea prevăzute în contractele de finanțare. În cazul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Autoritatea de management va asigura sumele respective din bugetul propriu pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români.       

Alte modificări esenţiale aduse prin actul normativ vizează realizarea supracontractării la nivel de program, precum şi acordarea de avansuri din cofinanțarea publică de la bugetul de stat beneficiarilor români ai Programului transnațional Dunărea, program pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rolul de Autoritate Națională și Punct Național de Contact. Acest amendament are scopul  de a veni în sprijinul partenerilor români și de a crește gradul de absorbție de fonduri al României la nivelul programului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This