Planul de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2017

Guvernul a aprobat prin memorandum, Planul de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2017 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2017.

Programul Național de Reformă 2017 (PNR), aprobat de guvern și transmis Comisiei Europene în luna mai a.c., continuă reformele asumate prin programele anterioare, stabilind totodată și măsuri noi, în concordanță cu Programul de Guvernare 2017-2020. Totodată, PNR răspunde principalelor provocări economice semnalate în Raportul de țară al României din 2017, în temeiul cărora Comisia Europeană a propus, în luna mai 2017, recomandări specifice de țară (RST) care au fost adoptate de Consiliul UE în luna iulie 2017. Cele trei recomandări adresate României în acest an vizează aspecte de reformă în domenii precum politica fiscal-bugetară, ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, administrația publică, prioritizarea investițiilor publice și achizițiile publice.

Implementarea PNR și RST se bazează pe un Plan de acțiuni, elaborat anual de MAE, în calitate de coordonator național în problematica Strategiei Europa 2020, în colaborare cu instituțiile din administrația publică centrală cu responsabilități în domeniile menționate. Acest plan reprezintă un instrument de lucru național, necesar pentru urmărirea coordonată a îndeplinirii angajamentelor asumate.

Planul pentru implementarea PNR și a RST 2017 cuprinde 219 acțiuni (detaliate pe etape, termene, indicatori de realizare, bugete și instituții responsabile), fiind structurat pe două paliere, conform conținutului PNR 2017: politici de răspuns la provocările economice majore și obiective naționale Europa 2020.

Punerea în practică a acțiunilor constituie responsabilitatea instituțiilor indicate în plan, gradul de implementare fiind evaluat periodic, prin rapoarte de progres, întocmite de MAE, cu sprijinul actorilor implicați.

Monitorizarea implementării Planului de acțiuni este utilă în contextul dialogului constant cu Comisia Europeană din cadrul Semestrului European, dar are și rolul de a facilita semnalarea timpurie a eventualelor întârzieri sau derapaje în aplicarea măsurilor programate, permițând guvernului să intervină în formele și la momentele potrivite, astfel încât să poată fi atinse obiectivele Europa 2020 și puse în practică RST.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This