Interesele titularilor Drepturilor de Autor vor fi mai bine protejate!

0
313

Guvernul a adoptat astăzi un proiect de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 și care cuprinde prevederi pentru o mai bună protejare a intereselor artiștilor și creatorilor, ca titulari ai drepturilor de autor și ai drepturilor conexe, prin modificarea reglementărilor referitoare la organizarea, funcționarea și desfășurarea activității organismelor de gestiune colectivă.

Proiectul transpune în legislația națională Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Proiectul de lege are ca obiectiv reglementarea aspectelor legate de organizarea, funcţionarea şi activitatea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, impunând o serie de reguli menite a asigura transparenţa activităţii acestora, precum şi posibilitatea membrilor de a controla modul cum sunt colectate şi repartizate sumele provenite din drepturi. Utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe necesită acordarea de licenţe de către diferiţi titulari ai drepturilor de autor, aceștia având posibilitatea alegerii între gestiunea individuală sau colectivă a drepturilor deţinute.

Prin acest proiect de lege sunt introduse prevederi mai precise referitoare la drepturile autorilor şi ale titularilor de drepturi, precum şi obligativitatea ca aceste drepturi să fie introduse în statutele organismelor de gestiune colectivă. Se urmăreşte astfel asigurarea unei mai bune informări a membrilor organismului, precum şi oferirea posibilităţii, pentru membri, de a solicita informaţii relevante pentru ei. Pentru protejarea cât mai eficientă a membrilor şi pentru asigurarea posibilităţii, pentru aceştia, de a hotărî efectiv cu privire la activitatea organismului din care fac parte, s-au introdus prevederi noi referioare la modul de funcţionare şi la competenţele adunărilor generale ale organismelor. Astfel, proiectul prevede obligativitatea menţionării, în mod clar, a unor competenţe minime ale adunării generale în cuprinsul statutelor organismelor de gestiune.

Pentru asigurarea transparenţei activităţii desfăşurate de un organism de gestiune colectivă, precum şi pentru informarea corectă a membrilor săi, a utilizatorilor sau altor persoane interesate, s-a prevăzut, în sarcina organismelor de gestiune obligaţia publicării de informaţii referitoare la venituri, plăţi, comisioane, reţineri, precum şi alte informaţii, menite a asigura o imagine clară şi fidelă a întregii activităţi desfăşurată de aceste organisme. Obligaţia de informare există şi în sarcina entităţilor de gestiune independente.

Totodată, se creează posibilitatea ca autorii sau alţi titulari de drepturi de autor sau drepturi conexe să încredinţeze gestiunea acestor drepturi unor entităţi de gestiune independente. Acestea urmează să funcţioneze potrivit dispoziţiilor privind societăţile comerciale, iar raporturile dintre autori şi entităţi se vor reglementa prin contract. Pentru asigurarea transparenţei şi a protejării autorilor, în sarcina entităţilor au fost prevăzute o serie de obligaţii legate de informaţiile pe care acestea trebuie să le comunice, atât autorilor sau titularilor de drepturi cu care au încheiat contracte de gestiune, cât şi altor entităţi sau organisme de gestiune colectivă, cu care au legătură. De asemenea, entităţile au obligaţia depunerii către ORDA a unei dări de seamă, cu privire la activitatea desfăşurată.

Noile reglementări mai cuprind prevederi referitoare la negocierea metodologiilor după care se plătesc remuneraţiile datorate de utilizatorii de opere, precum şi referitoare la componenţa comisiilor de negociere a acestor metodologii. Din forma actuală a legii s-a eliminat procedura arbitrajului, criticată de ambele părţi implicate, aceasta fiind înlocuită cu procedura medierii, lăsând parţilor posibilitatea de a merge în instanţă dacă nu reuşesc să cadă de acord asupra metodologiilor propuse spre negociere.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.