Două școli speciale clujene , singurele care au câștigat proiecte Erasmus+

Școala Gimnazială Specială – Centru de Resurse şi Documentare din Cluj-Napoca și Școala Gimnazială Specială Dej, instituții de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean sunt câștigătoarele selecției realizate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în cadrul Proiectelor Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Selectate dintr-un număr de nu mai puțin de 410 proiecte depuse la ANPCDEFP din întreaga țară, proiectele celor două unități de învățământ sunt singurele din județul Cluj care au fost admise pentru acest an în programul european.

Câștigarea acestor două proiecte reprezintă pentru noi o mare satisfacție pentru că, dincolo de numeroasele beneficii ce se vor obține cu fonduri europene, școlile noastre speciale au demonstrat, din nou, într-o competiție acerbă, că au capacitatea de a concepe proiecte câștigătoare” a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

Finanțat cu suma de 56.040 de euro de către Comisia Europeană, proiectul Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse şi Documentare „Porți deschise pentru toți copiii are ca tematică reducerea violenței școlare și crearea unui mediu incluziv. În cadrul proiectului, ce urmează a se derula până la finalul lunii februarie 2019, un număr de 20 de cadre didactice, specialiști și profesori de sprijin vor beneficia de formare profesională în Grecia și Italia, participând la trei cursuri structurate pe domeniile de interes ale proiectului.

Acest proiect își propune formarea competențelor cadrelor didactice de realizare a unui design eficient al clasei incluzive, identificarea de noi metode și tehnici remediale pentru limitarea și eliminarea comportamentelor indezirabile ale elevilor provenind din grupuri de risc și având cerințe educaționale speciale dar și dezvoltarea dimensiunii europene a școlii. Produsul final al întregului demers va fi o „Strategie integrată pentru combaterea violenței, managementul conflictelor și reducerea segregării și discriminării, prin incluziune socială”.

Grupul țintă al proiectului cuprinde cadrele didactice ale școlii, inclusiv profesorii de sprijin care activează în numeroase școli de pe raza municipiului şi a județului, elevi și părinții acestora, dar și membri ai comunității locale preocupați de tematica incluziunii grupurilor vulnerabile și de reducerea comportamentelor indezirabile în școli.

La rândul ei, și Școala Gimnazială Specială Dej este beneficiara unui grant european în valoare de 20.490 de euro oferit pentru implementarea proiectului „Valorificarea competențelor digitale și a activităților nonformale/outdoor în școala specială”.

Programat a se derula în intervalul 1 septembrie 2017 – 31 august 2019, proiectul are ca principale obiective formarea cadrelor didactice în vederea implementării unor activități și strategii de pregătire a elevilor din școala specială pentru participarea la Evaluările Naționale. De asemenea, se dorește accesarea și crearea unor programe și platforme educaționale care să reprezinte exemple de bune practici pentru pregătirea elevilor cu eșec școlar și a elevilor cu dizabilități intelectuale pentru integrarea în școlile de masă și cele profesionale. Creșterea ponderii activităților nonformale și care țin de Tehnologia Informării și Comunicării la nivelul disciplinelor curriculare și a terapiilor ocupaționale reprezintă un alt obiectiv important al proiectului.

Pentru atingerea obiectivelor vizate, șapte profesori din școală vor participa la sesiuni de training în țări europene pentru a dobândi competențe certificate Europass în domenii precum Tehnologia Informării și Comunicării, implementarea activităților de tip nonformal și outdoor, precum și pentru cunoașterea și înțelegerea comunității rome. Pe lângă activitățile de training, profesorii participanți vor disemina și implementa la nivelul școlii și al comunității experiențele acumulate și bunele practici europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This