Curtea de Conturi la Școala de Arte Francisc Hubic din Oradea

Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi a Județului Bihor, cu ocazia acțiunii de audit financiar asupra contului anual de execuție la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bihor a realizat verificări la Școala de Arte Francisc Hubic. Prin nota de constatare din data de 01.07.2017, auditorii de la Curtea de Conturi au stabilit o serie de abateri grave și nereguli:

  1. Nerespectarea principiului contabilității de angajamente
  2. Neîntocmirea Registrului pentru evidența analitică a elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpușilor/marionetelor, a instrumentelor și a știmelor
  3. Nerespectarea normelor și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
  4. Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste necesitatea, exactitatea, realitatea sumelor datorate la titlul bunuri și servicii
  5. Acceptare la plată și decontarea unor cantități de lucrări neexecutate

Menționăm faptul că președintele Consiliului Județean Bihor, dl. Pásztor Sándor a dispus înlăturarea deficențelor constatate de Curtea de Conturi până la data de 30.01.2017, dispoziție comunicată managerului instituției, d-lui Marian Boboia. În luna februarie, ca urmare a Raportului de audit al Camerei de Conturi Bihor privind ducerea la îndeplinire a măsurilor, s-a constatat că managerul Școlii de Arte Francisc Hubic nu a remediat deficiențele constatate privind nerespectarea normelor și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv cele privind efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative precum și acceptare la plată și decontarea unor cantități de lucrări neexecutate. Consiliului Județean Bihor a solicitat Curții de Conturi prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor, iar președintele  C.J. Bihor a dispus ca managerul să remedieze aceste probleme semnalate până la data de 25 aprilie 2017. Deși acest termen a fost depășit, managerul Școlii de Arte Francisc Hubic, până la momentul încetării contractului de mandat, nu a raportat nicio măsură pentru înlăturarea deficiențelor. Menționăm totodată că neconformarea entităților auditate de către Curtea de Conturi la măsurile recomandate poate fi sancționată chiar cu amendă penală aplicată conducătorului entității, care nu a efectuat toate demersurile pentru înlăturarea deficiențelor.

În data de 12.05.2017 i-a fost comunicat d-lui Marian Boboia dispoziția președintelui CJ Bihor privind încetarea contractului de management. În următoarele zile președintele Pásztor Sándor urmează să emită o dispoziție prin care va numi un conducător interimar din cadrul instituției pentru perioada până la finalizare procedurii de concurs, care va fi demarat în termenul legal de 120 zile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This