7 posturi scoase la concurs de Poliția Locală Turda! Vezi AICI cerințele și documentele necesare înscrierii!

Serviciul Public Poliția Locală Turda organizează concurs în 23, 27 și 29 noiembrie 2017, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

POLIȚIST LOCAL clasa I, grad profesional asistent – Serviciul siguranță și ordine publică – Biroul siguranța circulației – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL clasa III, grad profesional superior – Serviciul siguranță și ordine publică – Biroul siguranța circulației – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL clasa III, grad profesional principal – Serviciului siguranță și ordine publică – Biroul siguranța circulației – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL clasa I, grad profesional asistent – Serviciul siguranță și ordine publică – Biroul intervenție – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL clasa III, grad profesional asistent – Serviciul siguranță și ordine publică– Biroul intervenție – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL clasa III, grad profesional asistent – Serviciul siguranță și ordine publică– Biroul ordine publică și misiuni – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.
POLIȚIST LOCAL clasa III, grad profesional principal – Serviciului siguranță și ordine publică – Biroul ordine publică și misiuni – 1 post
Condiţii specifice de participare
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
– aviz psihologic pentru permis de port-armă;
– permis de conducere auto, categoria B.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:
– proba suplimentară se va susţine la Stadionul municipal Turda, str. Stadionului, FN, în data de 23 Noiembrie 2017, orele 09,00;
– proba scrisă se va susţine la Primăria Municipiului Turda, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, Sala mare, în data 27 Noiembrie 2017, orele 11,00
– proba de interviu se va susţine la Primăria Municipiului Turda, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, Sala de protocol, în data de 29 Noiembrie 2017, orele 09,00

Dosarul de înscriere va cuprinde:
 formularul de înscriere (poate fi obținut de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și juridic sau de pe site-ul www.politialocalaturda.ro , secțiunea cariere);
 curriculum vitae, model comun european;
 copia actului de identitate și a permisului de conducere;
 copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 copia carnetului de muncă și după caz a adevereinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice;
 copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic. Adeverința conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice;
 cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 aviz psihologic pentru permis de port-armă;
 dosar plic.

Copiile de pe actele solicitate la dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, în perioada 27.10.2017 – 15.11.2017, orele 15.00 și se predau secretariatului comisiei de concurs.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, Compartimentul Resurse Umane, P-ța Romana, nr. 39, Luni-Joi 07,00 – 15,30, Vineri 07,00-13,00, telefon 0264-317303, e-mail: ru@politialocalaturda.ro – Valerio Ioana, referent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This