Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, prezentat Guvernului

Guvernul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, document anual elaborat și prezentat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul pentru 2016 cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizați de MFP pentru un număr total de 1.668 întreprinderi publice, grupate după cum urmează:

 • 287 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare centrale, din care: 223 active (aflate în stare de funcționare) și 64 întreprinderi inactive (aflate în stare de insolvență, faliment, lichidare, dizolvare);
 • 1381 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare locale, din care: 1.186 active și 195 inactive.

De asemenea, Raportul cuprinde și o analiză a aplicării guvernanței corporative în temeiul OUG nr.109/2011 pentru un număr total de 1.275 întreprinderi publice.

Activitatea întreprinderilor publice de stat

În anul 2016 participațiile deținute direct/indirect de stat la cele 287 întreprinderi publice de stat au fost în valoare de 28,591 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice și-au desfășurat activitatea un număr de 195.817 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice de stat active sunt:

 • veniturile totale în sumă de 44,167 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă de 5,717 miliarde lei
 • cheltuieli totale în sumă de 38,910 miliarde lei
 • rezultatul brut în sumă totală de 5,257 miliarde lei, obținut astfel:
 • profit brut în sumă de 6,753 miliarde lei înregistrat de un număr de 143 întreprinderi publice de stat
 • pierdere brută în sumă de 1,496 miliarde lei înregistrată de un număr de 58 întreprinderi publice de stat
 • dividende/vărsăminte din profitul aferent anului 2016 repartizate la bugetul de stat în sumă de 3,080 miliarde lei
 • datoriile totale în sumă de 21,448 miliarde lei, din care plăți restante în sumă de 3,497 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,124 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 4,858 miliarde lei și o creștere a rezultatului brut cu suma de 2,733 miliarde lei.

Raportul include recomandări pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor publice de stat, între care:

 • Continuarea procesului de diminuare a participațiilor statului la nivelul întreprinderilor publice prin privatizări, restructurări și vânzări de active;
 • Accelerarea procedurilor de insolvență și faliment în întreprinderile publice inactive;
 • Recrutarea de consultanți specializați în restructurare pentru întreprinderile publice care sunt viabile, dar sub-performante;
 • Consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entități mai mari și mai viabile;
 • Realizarea de programe concrete pentru reducerea plăților restante ale întreprinderilor publice;
 • Intensificarea activităților de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Activitatea întreprinderilor publice locale

În anul 2016 participațiile deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1381 de întreprinderi publice locale au fost de 3,480 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice locale și-au desfășurat activitatea un număr de 106.799 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice locale active sunt:

 • veniturile totale în sumă de 8,917 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul local în sumă de 2,548 miliarde lei
 • cheltuieli totale în sumă de 8,455 miliarde lei
 • rezultatul brut în sumă totală de 0,462 miliarde lei, obținut astfel:
 • profit brut în sumă de 0,628 miliarde lei înregistrat de un număr de 639 întreprinderi publice locale
 • pierdere brută în sumă de 0,166 miliarde lei înregistrată de un număr de 362 întreprinderi publice locale
 • datoriile totale în sumă de 6,264 miliarde lei din care plăți restante în sumă de 1,145 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu suma de 0,676 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 0,778 miliarde lei și o scădere a rezultatului brut cu suma de 0,102 miliarde lei.

Din cele 1.186 întreprinderi publice locale active monitorizate, pentru un număr de 1.127 sunt aplicate prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

More Articles Like This