Guvernul a aprobat astăzi desecretizarea Arhivei SIPA

0
226

 Guvernul a aprobat astăzi, printr-o hotărâre, constituirea unei Comisii care va inventaria, declasifica sau, acolo unde va fi cazul, va trece la un alt nivel de clasificare sau de secretizare documentele din arhiva DGPA, după care le va preda instituțiilor cu competențe în domeniu. Activitatea comisiei se va desfășura pe o perioadă de maxim 3 ani, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.

Prin decizia de declasificare a documentelor menționate în anexa actului normativ aprobat – procesul-verbal încheiat în data de 14 aprilie 2008 la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și două rapoarte privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2418/C din 24 septembrie 2007 – se va asigura accesul unei categorii mai largi de cetățeni la documentele respective, cu respectarea condițiilor legale specifice fiecărei categorii de informații.

Informațiile astfel desecretizate pot fi comunicate, în condițiile legii, oricărei entități fizice sau juridice, la cererea acestora.

Actul normativ vizează, de asemenea, declasificarea a trei documente emise de Ministerul Justiției în anul 2008.

De menționat că până la finalizarea inventarierii arhivei fostei DGPA, documentele cuprinse în această arhivă nu pot fi puse la dispoziție niciunei persoane fizice sau juridice cu excepția celor abilitate, potrivit legii, să îndeplinească atribuții cu privire la documentele acestei arhive. Dacă există proceduri judiciare în derulare, la cererea motivată a organelor judiciare române sau străine, Comisia va putea furniza informații din documentele cuprinse în arhiva fostei DGPA.

În arhivă probabil că sunt multe informaţii, multe categorii de informaţii. Le vom trata în mod adecvat – informaţiile cu privire la viaţa privată, informaţiile având caracterul de secret de serviciu, cele privind activitatea funcţionarilor din Administrației Naţionale a Penitenciarelor, cele privind secretele de serviciu, cele privind posibile infracţiuni conţinute în respectivele înscrisuri”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Comisia va fi alcătuită din 5 membri, numiți prin ordin al ministrului Justiției – doi din cadrul Ministerului Justiției, doi propuși de către Secretariatul General al Guvernului și unul din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

După declasificarea, respectiv trecerea, acolo unde va fi cazul, la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a tuturor documentelor din arhiva DGPA, comisia se va reîntruni pentru a preda documentele. Dosarele de personal ale foștilor angajați al DGPA identificate în arhivă se vor preda, în baza unor procese-verbale de predare-primire, către Administrația Națională a Penitenciarelor, iar documentele identificate ca având valoare istorică vor fi predate către Arhivele Naționale. Persoanele care vor dori să consulte partea din dosar referitoare la viața lor privată vor avea acces la documentele respective în baza unei solicitări scrise, dar numai după finalizarea procesului de inventariere a arhivei și nu mai târziu de cinci luni de la data începerii activității comisiei.

Semestrial, comisia va întocmi un raport de activitate, a cărui sinteză va fi făcută publică prin afișarea pe pagina de internet a Ministerului Justiției, după aprobarea de către ministrul Justiției.

La încheierea activității, comisia va întocmi un raport de activitate care va fi supus aprobării Guvernului și apoi va fi făcut public.

Declasificarea informațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri de guvern este necesară atât soluționării unor eventuale cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, cât și pentru respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, întrucât prin declasificarea acestora nu se aduc prejudicii securității naționale, apărării țării, ordinii publice, intereselor Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.