fbpx
21.1 C
București
duminică, august 14, 2022

Noi restricții la Turda și Câmpia Turzii după creșterea incidenței cazurilor de Covid19

Trebuie citit

- Publicitate -

COMITETUL  JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ CLUJ reunit în, sedință extraordinară în data de 11 ianuarie 2022 a hotărât ca în unităţile administrativ-teritoriale: municipiul Turda (1.36 %o), municipiul Câmpia-Turzii ( 1.84 %o), comuna Căianu (2.56 %o), comuna Chiuieşti (2.13 %o), comuna Frata (2.07 %o), comuna Măguri-Răcătău (1.76 %o), comuna Unguraş (1.59 %o), unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1 la 1OOO de locuitori, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, se aplică, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 12.01.2022, următoarele măsuri:

Noi restricții la Turda și Câmpia Turzii după creșterea incidenței cazurilor de Covid19

I. În aplicarea art.I pct.1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divetiisment în spaţii deschise sau închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit lit.a) – i);
a)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30%  din  capacitatea  maximă  a  spaţiului,  în  intervalul  orar    05°0 -22°0  ,      cu  asigurarea  unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

c)     în aplicarea  prevederilor  art.  1  pct.  10  din  Anexa  nr.  3  la  H.G.  nr.34/06.01.2022,
organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul  orar  05°0 -22°0 ,     cu  asigurarea  unei  distanţe  de  2  metri  între  persoane  şi  a  unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

d)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 şi din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane,  în intervalul orar 05°0 -22°0 ,   cu asigurarea  unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;
e)     în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbeie şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

2. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 22.00. Participarea este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

3. în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 -22.00. Participarea este permisă în condiţiile stabilite de art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre;

4.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, măsurile prevăzute la pct. 2 şi pct. 3 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

5.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, în situaţia În care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct.2. şi pct.3 este restricţionată sau închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

6.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct.7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, operatorii economici prevăzuţi la pct.2. şi pct.3 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

7.     în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse În exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct.4, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

8.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările ş1 completările ulterioare. este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.

9.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă în condiţiile art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor.

10.   în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, prin excepţie de la pct. 9 este permis accesul în cadrul spaţiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă;

11.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă în condiţiiJe art. 4 alin (1) din prezenta hotărâre.

12.    în aplicarea prevederilor art. 6 pct.13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr.34/06.01.2022, activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă.

13.   în aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 din Anexa nr. 3 la H.G.nr.34/06.01.2022, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul  orar 05.00 -22.00

- Publicitate -spot_img
- Publicitate -
- Publicitate -spot_img
- Publicitate -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Publicitate -
- Publicitate -spot_img
- Publicitate -spot_img

Ultimul articole